Thành viên sendo

Bài đóng góp : 2 bài tập | Bài tập đã lưu : 0 bài tập | Tổng Download : 0 đề thi | Tổng Upload : 14 tài liệu

VIP Yêu cầu kết bạn

Email : **ndo@gmail.com

Đường dẫn trang quản lý : https://onthionline.net/user/sendo.html

Upload file Upload File lên Onthionline.net
Giới thiệu :
Ảnh đại diện :
No Avantar sendo

 

Kết bạn
Họ và tên : sendo
Tên trường đang học(đang dạy) :
Địa chỉ : - phú thọ
Điện thoại :
Sinh nhật (ngày/tháng/năm) :
Giới tính :
Yahoo :
Skyper : 0
Website cá nhân :
Ngày đăng ký : 18/06/2018
Số người ghé thăm : 2

 

Gửi phản hồi tới thành viên : sendo
 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay