Thành viên ShetaHuang

Bài đóng góp : 0 bài tập | Bài tập đã lưu : 0 bài tập | Tổng Download : 0 đề thi | Tổng Upload : 0 tài liệu

USER Yêu cầu kết bạn

Email : **etahuang0165@gmail.com

Đường dẫn trang quản lý : https://onthionline.net/user/shetahuang0165.html

Upload file Upload File lên Onthionline.net
Giới thiệu :
Ảnh đại diện :
No Avantar ShetaHuang

 

Kết bạn
Họ và tên : ShetaHuang
Tên trường đang học(đang dạy) : Trường Trung học Cơ sở Thị Trấn Phú Hòa
Địa chỉ : Thị Trấn Phú Hòa - Phú Hòa - Phú Yên
Điện thoại :
Sinh nhật (ngày/tháng/năm) : 11/10/2004
Giới tính : Nữ
Yahoo :
Skyper : 0
Website cá nhân :
Ngày đăng ký : 13/11/2018
Số người ghé thăm : 826

 

Gửi phản hồi tới thành viên : shetahuang0165
 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay