Thành viên sonphamminh

Bài đóng góp : 0 bài tập | Bài tập đã lưu : 0 bài tập | Tổng Download : 0 đề thi | Tổng Upload : 0 tài liệu

USER Yêu cầu kết bạn

Email : **n2017tc2@gmail.com

Đường dẫn trang quản lý : https://onthionline.net/user/sonphamminh.html

Upload file Upload File lên Onthionline.net
Giới thiệu :
Ảnh đại diện :
No Avantar sonphamminh

 

Kết bạn
Họ và tên : sonphamminh
Tên trường đang học(đang dạy) : THCS nguyễn quang bích
Địa chỉ : hương nôn - tam nông - phú thọ
Điện thoại :
Sinh nhật (ngày/tháng/năm) :
Giới tính :
Yahoo :
Skyper : 0
Website cá nhân :
Ngày đăng ký : 13/03/2019
Số người ghé thăm : 219

 

Gửi phản hồi tới thành viên : sonphamminh
 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay