Thành viên Trần Ngọc Hà Giang

Bài đóng góp : 1 bài tập | Bài tập đã lưu : 0 bài tập | Tổng Download : 0 đề thi | Tổng Upload : 0 tài liệu

VIP Yêu cầu kết bạn

Email : **angcuongkhai123@gmail.com

Đường dẫn trang quản lý : https://onthionline.net/user/tfboys2013.html

Upload file Upload File lên Onthionline.net
Giới thiệu :
BLOBLO BLABLA
Ảnh đại diện :
Avantar Trần Ngọc Hà Giang

 

Kết bạn
Họ và tên : Trần Ngọc Hà Giang
Tên trường đang học(đang dạy) : trường thcs thiệu chính
Địa chỉ : thiệu chính - thiệu hóa - thanh hóa
Điện thoại : 0974251569
Sinh nhật (ngày/tháng/năm) : 15/9/2002
Giới tính : Nữ
Yahoo : Chipijackson
Skyper : 0974251569
Website cá nhân :
Ngày đăng ký : 29/12/2016
Số người ghé thăm : 39

 

Gửi phản hồi tới thành viên : tfboys2013
 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay