Thành viên thumtpnoo

Bài đóng góp : 3 bài tập | Bài tập đã lưu : 0 bài tập | Tổng Download : 0 đề thi | Tổng Upload : 0 tài liệu

VIP Yêu cầu kết bạn

Email : **umtpnoo@gmail.com

Đường dẫn trang quản lý : https://onthionline.net/user/thumtpnoo.html

Upload file Upload File lên Onthionline.net
Giới thiệu :
Ảnh đại diện :
No Avantar thumtpnoo

 

Kết bạn
Họ và tên : thumtpnoo
Tên trường đang học(đang dạy) : THPT Gia Bình 1
Địa chỉ : Đại Lai - Gia Bình - Bắc Ninh
Điện thoại :
Sinh nhật (ngày/tháng/năm) :
Giới tính :
Yahoo :
Skyper : 0
Website cá nhân :
Ngày đăng ký : 25/09/2018
Số người ghé thăm : 173

 

Gửi phản hồi tới thành viên : thumtpnoo
 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay