Thành viên Nguyễn Phương Thùy

Bài đóng góp : 0 bài tập | Bài tập đã lưu : 0 bài tập | Tổng Download : 0 đề thi | Tổng Upload : 0 tài liệu

VIP Yêu cầu kết bạn

Email : **uyenphuo**thuy14022003@gmail.com

Đường dẫn trang quản lý : https://onthionline.net/user/thuychixk.html

Upload file Upload File lên Onthionline.net
Giới thiệu :
Ảnh đại diện :
No Avantar Nguyễn Phương Thùy

 

Kết bạn
Họ và tên : Nguyễn Phương Thùy
Tên trường đang học(đang dạy) : THPT Sơn Tây
Địa chỉ : Xuân Khanh, Sơn Tây, Hà Nội
Điện thoại : 0972355987
Sinh nhật (ngày/tháng/năm) : 14/02/2003
Giới tính : Nữ
Yahoo :
Skyper : 0
Website cá nhân :
Ngày đăng ký : 08/01/2019
Số người ghé thăm : 306

 

Gửi phản hồi tới thành viên : thuychixk
 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay