Thành viên Nguyễn Thùy Vy

Bài đóng góp : 0 bài tập | Bài tập đã lưu : 0 bài tập | Tổng Download : 0 đề thi | Tổng Upload : 0 tài liệu

VIP Yêu cầu kết bạn

Email : **uyenthuyvy.hathai@gmail.com

Đường dẫn trang quản lý : https://onthionline.net/user/thuyvykmp.html

Upload file Upload File lên Onthionline.net
Giới thiệu :
Ảnh đại diện :
No Avantar Nguyễn Thùy Vy

 

Kết bạn
Họ và tên : Nguyễn Thùy Vy
Tên trường đang học(đang dạy) : Trường THPT Hà Trung
Địa chỉ : Hà Thái - Hà Trung - Thanh Hóa
Điện thoại : 01674564431
Sinh nhật (ngày/tháng/năm) : 23/11/2003
Giới tính : Nữ
Yahoo :
Skyper :
Website cá nhân :
Ngày đăng ký : 11/07/2018
Số người ghé thăm : 3

 

Gửi phản hồi tới thành viên : thuyvykmp
 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay