Thành viên tndu2k5

Bài đóng góp : 0 bài tập | Bài tập đã lưu : 0 bài tập | Tổng Download : 0 đề thi | Tổng Upload : 0 tài liệu

USER Yêu cầu kết bạn

Email : **du2k5@gmail.com

Đường dẫn trang quản lý : https://onthionline.net/user/tndu2k5.html

Upload file Upload File lên Onthionline.net
Giới thiệu :
Ảnh đại diện :
No Avantar tndu2k5

 

Kết bạn
Họ và tên : tndu2k5
Tên trường đang học(đang dạy) : Thcs Do Thuc Tinh
Địa chỉ : Xa Hoa Khuong - Hòa Vang - Đà Nẵng
Điện thoại :
Sinh nhật (ngày/tháng/năm) :
Giới tính :
Yahoo :
Skyper : 0
Website cá nhân :
Ngày đăng ký : 16/04/2018
Số người ghé thăm : 8

 

Gửi phản hồi tới thành viên : tndu2k5
 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay