Thành viên traidaiduc

Bài đóng góp : 0 bài tập | Bài tập đã lưu : 0 bài tập | Tổng Download : 0 đề thi | Tổng Upload : 0 tài liệu

USER Yêu cầu kết bạn

Email : **uyenluyen0012@gmail.com

Đường dẫn trang quản lý : https://onthionline.net/user/traidaiduc.html

Upload file Upload File lên Onthionline.net
Giới thiệu :
Ảnh đại diện :
No Avantar traidaiduc

 

Kết bạn
Họ và tên : traidaiduc
Tên trường đang học(đang dạy) : Thpt lý thường kiệt
Địa chỉ : Hải đông - Móng cái - Quảng ninh
Điện thoại :
Sinh nhật (ngày/tháng/năm) :
Giới tính :
Yahoo :
Skyper : 0
Website cá nhân :
Ngày đăng ký : 28/11/2021
Số người ghé thăm : 670

 

Gửi phản hồi tới thành viên : traidaiduc
 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay