Thành viên tranbadung

Bài đóng góp : 0 bài tập | Bài tập đã lưu : 0 bài tập | Tổng Download : 0 đề thi | Tổng Upload : 0 tài liệu

USER Yêu cầu kết bạn

Email : **nhtran1222003@gmail.com

Đường dẫn trang quản lý : https://onthionline.net/user/tranbadung.html

Upload file Upload File lên Onthionline.net
Giới thiệu :
Ảnh đại diện :
No Avantar tranbadung

 

Kết bạn
Họ và tên : tranbadung
Tên trường đang học(đang dạy) : THPT Tam Hiệp
Địa chỉ : Đống Đa - PHúc Thọ - HÀ Nội
Điện thoại :
Sinh nhật (ngày/tháng/năm) :
Giới tính :
Yahoo :
Skyper : 0
Website cá nhân :
Ngày đăng ký : 25/07/2019
Số người ghé thăm : 1.205

 

Gửi phản hồi tới thành viên : tranbadung
 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay