Thành viên Nguyễn đình tùng

Bài đóng góp : 0 bài tập | Bài tập đã lưu : 0 bài tập | Tổng Download : 0 đề thi | Tổng Upload : 0 tài liệu

USER Yêu cầu kết bạn

Email : **ng00935@gmail.com

Đường dẫn trang quản lý : https://onthionline.net/user/tungfcb.html

Upload file Upload File lên Onthionline.net
Giới thiệu :
tùng dẹp trai
Ảnh đại diện :
No Avantar Nguyễn đình tùng

 

Kết bạn
Họ và tên : Nguyễn đình tùng
Tên trường đang học(đang dạy) : Hưng Dũng
Địa chỉ : Hưng Lộc - Mỹ Thượng - Vinh.NA
Điện thoại : 0983743525
Sinh nhật (ngày/tháng/năm) : 11/8/2006
Giới tính :
Yahoo :
Skyper : 0
Website cá nhân :
Ngày đăng ký : 09/11/2018
Số người ghé thăm : 3

 

Gửi phản hồi tới thành viên : tungfcb
 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay